Proiecte în desfășurare

âDeepening democracy! (2020-1-PT01-KA201-078829)
Perioada implementare IUL2021 – AUG 2023


Deepening democracy! este o strategie de consolidare a unei culturi democratice în fiecare școală din cadrul proiectului. Se preconizează că va contribui la recunoașterea importanței cooperării dintre educația formală și cea nonformală, permițând elevilor să aibă o propunere educațională mai holistică și să consolideze o participare mai activă.


Cele 2 subiecte pe care partenerii le dezvoltă la nivel național și internațional, bazate pe o practică de educație non-formală sunt:


1) Sociocrația ca instrument pentru o mai mare implicare a elevilor în procesul de luare a deciziilor în cadrul școlii;
2) Obiectivele de Dezvoltare Durabilă (ODD) pentru o strategie de sustenabilitate asumată de școli.


Cooperarea dintre școli și ONG-uri este așteptată prin lucrări/activități în clase, grupe, cluburi sau departamente, astfel încât, într-un mod participativ și activ, să se lucreze cu elevii, profesorii și celelalte cadre didactice la viața/cultura democratică a școlii și la strategia față de ODD-uri, cu impact asupra întregii comunități educaționale.


Recunoașterea importanței cooperării între sectoarele educaționale formale și non-formale, prin lucrul pe concepte, teorii și experiențe practice în această cooperare (în jurul temelor abordate: viața democratică și ODD);


Materiale de formare standardizate și adaptate de calitate (Ghidul privind sociocrația și jocul educațional privind ODD) care pot contribui la capacitatea organizațiilor și care pot continua să fie implementate și după încheierea proiectului;


Tinerii/elevii din acest grup țintă sunt mai implicați la nivel local (în interiorul școlii, dar și în comunitate) și au experiențe internaționale sau își propun să aibă
Mai multe inițiative locale de tineret derulate în toate țările implicate, care contribuie la recunoașterea și îmbunătățirea cooperării între actorii educaționali formali și non-formali, prin intermediul responsabilizării lucrate asupra acestor tineri;


Lucrătorii de tineret și profesorii tuturor partenerilor implicați sunt mai informați, mai bine pregătiți, mai reflexivi cu privire la propria practică educațională și la alte posibilități de intervenție în domeniul tineretului și al muncii educaționale și al voluntariatului, simțindu-se mai capabili și mai motivați să sprijine tinerii/elevii în proiecte locale și internaționale;
școlile pun în practică procese mai incluzive și mai participative de luare a deciziilor, implicându-se și contribuind pentru un parcurs mai responsabil și mai durabil (laborator democratic).
Rețele regionale mai puternice între școli și ONG-uri care răspund în cooperare la o paradigmă în schimbare a educației, stimulând o platformă de învățare pentru a dezvolta și aprofunda cunoștințele privind activitatea educațională în strânsă cooperare între sistemele formale și non-formale.

Activitați


3 Intalniri management de proiect ( Portugalia, Romania, Polonia)
3 Cursuri (Portugalia si Polonia)

3 Youth Exchange ( schimburi de tineret) – Romania, Polonia, Portugalia

Intellectual output


1. Ghid privind sociocrația în contextul școlar ( Portugalia, Romania, Polonia)
2. Joc educațional " Obiective de dezvoltare durabilă" ( Portugalia, Romania, Polonia)
3. Evenimente multiplicatoare  ( Portugalia, Romania, Polonia)


            Proiecte Erasmus+

Proiect "Go Green"

Proiectul Go Green este un proiect de 24 de luni coordonat de organizația YUPI (Uniunea Tinerilor cu Inițiativă) din Portugalia, în parteneriat cu România (Asociația APIS PM Feedback Brașov), Thailanda (Asociația Volunteer Spirit) și Vietnam (Centrul pentru Studii de Dezvoltare Durabilă) pentru un număr total de 200 de tineri și lucrători de tineret din cele 4 țări implicate din Europa și Asia, co-finanțat de Erasmus + în cadrul apelului KA2 Dezvoltarea Capacităților pentru Tineret.

Dorim să creștem capacitatea organizațiilor noastre de a sprijini tinerii care au activități sau care încep afaceri care sunt prietenoase cu mediul și comunitatea și care reutilizează resursele în cadrul economiei circulare. Dorim să consolidăm sprijinul în domeniul tineretului prin dezvoltarea de metodologii și proceduri ale fiecărei organizații pentru o mai bună integrare și însoțire a tinerilor care doresc să înceapă orice activitate (voluntariat sau afaceri) în sectorul de mediu, prin creșterea capacității de angajare și a competențelor antreprenoriale aliniate la o perspectivă ecologică și într-un mod sustenabil. Urmăriți acțiunile noastre pe rețelele de socializare ale organizației noastre.